The reason to flag

Perak > Shopping > Hypermarket